Akelius Skog AB

fastighetsaffärer

Det kan vara av intresse för Akelius Skog att göra affärer utanför den öppna marknaden.

Affärer utanför den öppna marknaden kan under vissa perioder vara nedprioriterade.

generella krav vid en affär

För att en affär skall inledas krävs följande information

  • tydlig specifikation av de fastigheter och skiften som är till salu fullständig fastighetsbeteckning måste framgå
  • uppdaterad skogsbruksplan, upprättad högst fem år före innevarande år
  • priset, angivet i
    -  totalbelopp
    -  SEK per skogskubikmeter
    -  SEK per hektar produktiv skogsmark

affärer

Vid en eventuell överenskommelse anlitas mäklare för kontraktsskrivning.
Säljaren står för kostnaden.

All information skickas till 
carl.danielsson@akelius.se

För övriga frågor, vänligen kontakta
skog@akelius.se